Zoveel vogels zoveel zinnen

is een gezamenlijke
onderneming
van een dichter, een etser en een drukker.
Deze trek is voorjaar
2006 echt begonnen
en had najaar 2007
als uitkomst :

een tentoonstelling te Assen,
een fraaie map met etsen en gedichten
en de gedichtenbundel

Zoveel vogels zoveel zinnen

Eigenzinnig Drents driemanschap exposeert:

ZOVEEL VOGELS ZOVEEL ZINNEN (ZVZZ)

Assen, vrijdag 9 november 16.30 uur, in het Centrum van Beeldende Kunst in Assen: opening van de tentoonstelling ZVZZ, het voorlopige sluitstuk van een gezamenlijke kunstonderneming van Rouke Broersma (dichter), Adriaan Nieuwenhuis (beeldend kunstenaar) en Henk Bartelds (drukker en web-designer).
Onder het motto Zoveel Vogels Zoveel Zinnen, wilden zij iets

De dichter,etser en drukker aan het werk.


gezamenlijks realiseren, een aantal artistieke producten waarin ieders persoonlijke opvattingen, vaardigheden en scheppingsdrang zouden samenvloeien tot iets wat afzonderlijk niet zou zijn ontstaan. Tijdens de opening worden de resultaten van deze intensieve samenwerking van drie jaar gepresenteerd: een website, een map met etsen, een boek.

De samenwerking

In 1993 had Adriaan Nieuwenhuis een expositie in Langelo. Rouke Broersma schreef voor de opening een poëtisch essay De terugkeer van Casanova. Deze gedichtencyclus is, met een aantal afbeeldingen van Adriaan’s schilderijen, gepubliceerd in het Drents Letterkundig Tiedschrift Roet. Schilder en dichter hadden genoeg plannen voor verdergaande samenwerking maar het kwam er niet van.
Zo’n tien jaar later na het plotselinge overlijden van Harma (2004), de vrouw van Adriaan, besloot Rouke, geïnspireerd door de ontroerende begrafenis de cyclus te herschrijven onder de titel De schilder, zijn lief en de dood.
Daarmee was de geest uit de fles. Er kwamen steeds meer gedichten, er kwamen etsen, dat moest een boek worden. Dichter en etser stapten legden hun ideeën voor aan Henk Bartelds. Zijn antwoord was kort en bondig: “Een drukker heb je.” Maar dat niet alleen, ze hadden in hem meteen ook de vormgever van de etsmap, de ontwerper en beheerder van de website gevonden.

De expositie

De tentoonstelling bestaat uit verschillende elementen: een aantal nieuwe schilderijen van Adriaan Nieuwenhuis met als thema Thuis, en een reeks etsen, waarbij fragmenten van gedichten in handschrift van Rouke Broersma. Er is een leesplek en een voelmuur: etsplaten en proefdrukken om aan te raken. In eerste instantie voor visueel gehandicapte kunstliefhebbers, maar het staat iedereen vrij om anders te kijken.
Op 29 november (20.00 uur) zijn Adriaan Nieuwenhuis en Rouke Broersma nader in gegaan op het ontstaansproces, de wisselwerking tussen poëzie en beeld, op vorm, inhoud en thematiek van hun werk.

Opening en presentatie

De opening bestond uit twee presentaties:
Adriaan Nieuwenhuis heeft het eerste exemplaar van de Map ZVZZ aangeboden. Namens het Drents Museum nam de heer Jaap Brakke (Hoofd Collectie Presentatie en Educatie) en namens het CBK directeur Roelof Offereins een map met etsen en gedichten in ontvangst.
Vervolgens presenteerde Rouke Broersma het boek Zoveel vogels zoveel zinnen. Het eerste exemplaar kreeg Ton Peters, redacteur van Roet en organisator/stimulator van literaire evenementen in Drenthe en omgeving.